Gebodspictogrammen

Assortiment Pictogrammen Assortiment A-Z


Wat zijn gebodspictogrammen?

Gebodspictogrammen zijn herkenbaar aan de blauwe kleur en duiden aan dat er verplicht maatregelen genomen moeten worden.
Die maatregelen hebben vaak te maken met veiligheid.