CE gecertificeerd

Vanaf januari 2013 wordt er door Europa verplicht om ALLE signalisatie die in de Europese Economische Ruimte (EER) verhandeld wordt te vergezellen van een CE-markering.

Wat is CE-markering?

De letters "CE" op een product laten zien dat het beantwoordt aan de EU-wetgeving en dus vrij op de Europese markt mag worden verhandeld. Door de CE-markering op zijn producten aan te brengen, verklaart de fabrikant, op zijn eigen verantwoordelijkheid, dat ze aan alle wettelijke eisen voor zo'n markering beantwoorden. Ze mogen dan in de hele Europese Economische Ruimte (de EER, die bestaat uit de 28 lidstaten van de EU, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) worden verkocht. Dit geldt ook voor producten die buiten de EER zijn gemaakt.
Let op: niet alle producten hoeven zo'n CE-markering te hebben, alleen producten uit categorieën waarvoor speciale EU-richtlijnen zijn vastgesteld. De CE-markering betekent niet dat het product in de EER is gemaakt, maar alleen dat het is gekeurd voordat het op de markt is gebracht en dus voldoet aan de wettelijke eisen.
Het betekent dat de fabrikant:

 • Heeft gecontroleerd dat zijn product voldoet aan alle voorschriften, bijvoorbeeld in verband met veiligheid, gezondheid en milieu,
 • Het product door een onafhankelijke instantie voor conformiteitsbeoordeling heeft laten keuren, voor zover dat verplicht was.

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om de conformiteitsbeoordeling uit te voeren, het technische dossier samen te stellen, de EG-conformiteitsverklaring op te stellen en de CE-markering op het product aan te brengen. Verkopers moeten controleren of het product de vereiste CE-markering draagt en of de nodige documentatie in orde is. Als het product van buiten de EER wordt geïmporteerd, moet de importeur nagaan of de fabrikant de nodige stappen heeft ondernomen en voor de vereiste documentatie kan zorgen.

Hoe weet je of een product CE-gekeurd is?

Sommige producten hebben een klever of markering die de CE-keuring bevestigd.
Andere producten worden geleverd met een digitaal of papieren certificaat, al dan niet op aanvraag.

Voor de officiële signalisatie in België volgens SB250 (Vlaanderen) of Qualiroutes (Wallonië) moet er op de borden een klever aangebracht worden met daarop:

 • Naam en adres van de producent (houder van het CE-certificaat)
 • CE1148 – het hoofdstuk (“notificatie”) waar verticale signalisatie onder valt.
  Notificatie nr: CE 1148r
  • Bouwstaal volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks
   EN 10025 en EN 10088-4 (systeem 2+),
  • Structurele steunen volgens mandaten M/104 en M/132, geharmoniseerde normen van de reeks
   EN 1 337(systemen 1 en 3),
  • Lichtmasten voor openbare verlichting volgens mandaat M/111, geharmoniseerde normen van de reeks
   EN 40 (systeem 1),
  • Verbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks EN 14399 (systeem 2+).
  • Vast opgestelde, verticale verkeerstekens volgens mandaat M/111, geharmoniseerde normen van de reeksEN 12899 (Systeem 1).
  • Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies volgens mandaat M/120, geharmoniseerde normen van de reeks EN 1090 (Systeem 2+).
 • EN-12899 – Europese norm waaraan het product moet voldoen
 • Productiedatum – minimum de maand en het jaar waarin het goed werd geproduceerd.

Palen en beugels dienen geen klever te hebben.

De producent dient op simpele vraag het certificaat te kunnen voorleggen dat bewijst dat zijn keuring door een geaccrediteerd keuringsorgaan positief is verlopen.
De producent dient “Prestatieverklaringen” op te stellen om de onderwerpen aan te tonen waarvoor hij werd gecertificeerd.

(Zie “downloadsectie” voor certificaat en prestatieverklaringen van VVSnv)

Download CE-certificaat informatie

Vragen? Bel of mail gerust even naar ons

Bekijk de FAQ's
T.011 27 35 83
info@vvsnv.be

Contacteer ons