Maak gebruik van de subsidie voor het verbeteren van verkeersveiligheid aan schoolomgevingen

Wanneer u als gemeente van plan bent om de verkeersveiligheid van schoolomgevingen te verbeteren, kunt u subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen (binnen de 6 maand uit te voeren) zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Zowel de kosten van het materiaal als de plaatsingskosten komen in aanmerking.

1x per kalenderjaar kunt u als gemeente een aanvraag indienen en dit om max. 10 veilige schoolomgevingen in te richten.

U kunt tot maximum van 50% of EUR 25.000 aan steun ontvangen!
Maak er zeker gebruik van.

Wij helpen u graag bij het aanvragen van uw subsidie

VVSnv is dé specialist voor het verhogen van verkeersveiligheid langs de openbare weg én schoolomgevingen. We hebben heel wat oplossingen in ons assortiment voor het inrichten van schoolstraten en/of de routes van en naar de scholen. Onze experts komen vrijblijvend bij u langs. We onderzoeken samen de mogelijkheden, denken met u mee en helpen u graag bij het aanvragen van de steun. Mooi meegenomen toch?

Opgelet! Het is belangrijk dat u de subsidie aanvraagt vóór aanvang van de werken. Licht ons dus tijdig in.

Goed nieuws: uitbreiding veilige routes van en naar de scholen

Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, nam het initiatief om deze subsidies uit te breiden met veilige routes van en naar de scholen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bereidt die uitbreiding momenteel voor. Wij volgen de situatie op de voet en zullen hier ook zeker op inspelen wanneer we advies verlenen.

En er is nog meer…

Op de website vlaanderen.be vindt u een toolbox voor duurzame mobiliteit. Met dit pakket wil de Vlaamse overheid lokale overheden inspireren en ondersteunen om naar aanleiding van de coronacrisis maatregelen te nemen voor het verder stimuleren van wandelen en fietsen in hun regio. De maatregelen zijn zeer breed en gaan over algemene ondersteuning, maatregelen om fysieke afstand te verbeteren, veiligere wandel- en fietspaden in te richten of inwoners te stimuleren om de fiets te gebruiken.