VVS plugt de openbare ruimte in!

Morgen stellen we op de dag van de openbare ruimte in Brussel,
ons Waste management en Road sign inventory systeem aan de wereld voor. Het Waste management systeem is een sensor die in elke vuilbak geplaatst kan worden en in real-time weergeeft hoe vol de vuilbak is. De applicatie berekent ook de meest voordelige route om de vuilbakken leeg te maken.
Met het Road sign inventory systeem kan je dan weer aan de hand van een sensor achteraan op een verkeersbord data genereren over de positie, hellingsgraad en rotatie van de verkeersopstelling.